Podsumowanie

        Usługa jaką jest telnet w obecnych czasach jest coraz częściej używana i wykorzystywana przez coraz większą ilość użytkowników. Poza oczywiście podstawowym zastosowaniem telnetu, którym jest zdalne korzystanie z własnego konta na innym komputerze, przez telnet udostępnianych jest w sieci szereg usług informacyjnych. Udostępniane są w ten sposób na ogół te usługi, które wymagają bezpośredniej interakcji z obsługującym je programem, a więc w pierwszym rzędzie rozmaite bazy danych - poczynając od ogromnej liczby dostępnych w Internecie katalogów bibliotecznych, poprzez bazy danych o lotach sond kosmicznych, trzęsieniach ziemi, aż po notowania giełdowe i wyniki sportowe. Część z udostępnianych w ten sposób baz danych jest ogólnie dostępna, część natomiast odpłatna i dostęp do bazy możliwy jest po wykupieniu subskrypcji i uzyskaniu swojego identyfikatora użytkownika i hasła (w Polsce np. udostępniane są w ten sposób serwisy Polskiej Agencji Prasowej).
        Jeżeli zdecydowałeś się na korzystanie z telnetu to czas aby wybrać który z opisywanych programów (w dziale programy) wybrać? Na początek należy odpowiedzieć sobie na pytanie: jak często będziemy korzystać z telnetu? Jeśli niezbyt często, to lepiej ściągnąć sobie jakieś proste, darmowe narzędzie. W tej klasie prym wiodą Mocha Telnet, KevTerm, Terra Term Pro i Easy Term. Można by tu także wymienić Yavtela, lecz za ten program trzeba zapłacić ok. 15 USD. Natomiast wszystkim, którzy chcą używać telnetu na co dzień, do pracy bądź zabawy, mogę polecić właściwie tylko dwa programy: NetTerm oraz bardzo podobny do niego PowerTerm. Funkcjonalnością biją one na głowę resztę dostępnych telnetów. Pod pewnymi względami podobny do NetTerma i Power Terma jest Anzio Lite - wygodne i wprost wymarzone narzędzie dla wszystkich, którzy uwielbiają pracę w trybie tekstowym. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie jego wygórowana cena - 150 USD.
        Przez telnet udostępniana jest często możliwość zdalnego korzystania z oprogramowania, którego przeciętny użytkownik nie może zainstalować u siebie - ze względu na wysoki koszt, specyficzne wymagania sprzętowe itp
        Na świecie dostępnych jest bardzo wiele systemów udostępniających informacje przez telnet. Na ogół trudno jest je znaleźć korzystając z klasycznych "wyszukiwaczek" Internetowych, takich jak np. Yahoo, WebCrawler czy Lycos, gdyż koncentrują się one na ogół na zawartoci serwerów WWW i gophera. Znakomitym źródłem informacji o usługach dostępnych przez telnet jest natomiast Hytelnet. Jest to okresowo uaktualniana baza danych, zawierająca adresy większości systemów dostępnych przez telnet (w tym przede wszystkim ogromnej liczby katalogów bibliotecznych - autor Hytelneta jest bibliotekarzem) wraz z krótkimi instrukcjami korzystania z każdego z nich. Program obsługujący tę bazę prezentuje jej zawartość w postaci hipertekstowej, umożliwiając natychmiastowe połączenie przez telnet ze wskazanym serwisem. Hytelnet dostępny jest w wersjach dla Unixa, VMS, DOS-u, Windows i Macintosha pod adresem ftp://ftp.usask.ca/pub/hytelnet/. Z Hytelneta można również korzystać bez instalowania go na swoim komputerze, poprzez WWW (http://library.usask.ca/hytelnet), jak również (oczywicie...) poprzez telnet - należy połączyć się z komputerem library.usask.ca i zalogować jako hytelnet, bez hasła (de facto uruchamia się wówczas tekstowa przeglądarka WWW - Lynx - odwołująca się do podanej powyżej strony).
Reasumując

        Telnet jest najprostszą w sensie technicznym usługą w sieci TCP/IP. Usługa ta pozwala na nawiązanie dwukierunkowego, interaktywnego połączenia ze wskazanym komputerem w sieci, a dokładniej z jego z jego serwerem telnetu. Podczas korzystania z telnetu znaki wpisywane na klawiaturze naszego komputera przesylane są poprzez siec do maszyny, z którą jesteśmy połączeni, a przesyłane w odwrotną stronę odpowiedzi wyświetlane są na naszym ekranie. Połączenie takie jest zatem bardzo podobne do zwykłego połączenia terminalowego, jakie można zrealizować np. poprzez modem. Podobna jest też jego funkcja - na zdecydowanej większości komputerów serwer telnetu uruchamia zwykłą procedurę identyfikacji (logowania) użytkownika, a po jej pomyślnym zakończeniu następuje otwarcie normalnej sesji w systemie operacyjnym, tak jakbyśmy siedzieli bezpośrednio przy terminalu komputera, z którym się łączymy.
        Telnet pozwala zatem na zdalną pracę w dowolnym komputerze w sieci (pod warunkiem oczywiście posiadania na nim konta) - swego rodzaju bycie w miejscu, w którym nas fizycznie nie ma. Jest to oczywiście możliwe tylko w przypadku komputerów z wielodostępnymi systemami operacyjnymi, dostosowanymi 'z natury' do pracy z terminalami, jak np. Unix, IBM VM czy VAX VMS. Nie uda się próba nawiązania połączenia telnetowego z komputerem pracującym pod nadzorem systemu nie będącego wielodostępnym, jak np. MS-DOS (nawet wraz z MS-Windows), lub z systemem nie obsługującym terminali, jak serwer sieci Novel Netware - chyba, że zostało zainstalowane jakieś specjalne oprogramowanie działające jako serwer telnetu, ale nawet w tym przypadku efekt połączenia telnetowego może dalece się różnić od normalnej pracy w systemie operacyjnym.
        W codziennym internecie telnet rozumiany jest jako program i usługa, służąca do pracy na odległym o kilka metrów lub tysiące kilometrów komputerze. Za pomocą telnetu możemy uruchamiać programy na serwerze, zmieniać nasze hasło dostępu a nawet czytać pocztę elektroniczną. Rozpoczęcie zdalnej sesji i praca na zdalnym komputerze realizującym protokół telnet jest możliwa pod warunkiem posiadania dostępu do danego systemu tj. konta i hasła. Polecenie telnet jest bardzo proste w użyciu. Albo wywołuje je się bez żadnego parametru, albo podając nazwę hosta w wierszu komendy. Istnieje też możliwość przyłączenia się do innych usług i wtedy trzeba podać jeszcze adres portu, na jakim serwer usługi oczekuje na polecenie.
        Telnet jest usługą przeznaczoną w zasadzie tylko dla osób posiadających konto na komputerze, z którym się łączą. Na nielicznych komputerach istnieją utworzone z uprzejmości administratorów konta 'gościnne', zwykle o ograniczonych uprawnieniach w stosunku do kont normalnych użytkowników. Na te konta może logować się każdy bez podania hasła (konta takie noszą typowe nazwy: 'guest', 'visitor', 'anonymous' itp.), ze względu jednak na nierzadko zdarzające się nadużycia takich kont ich istnienie jest raczej wyjątkiem niż regułą. Znacznie częściej spotyka się natomiast konta ogólnodostępne przeznaczone do wykonywania tylko jednego konkretnego zadania. Można się na nie również logować bez hasła, ale po zalogowaniu nie uzyskujemy dostępu do linii komend systemu operacyjnego, lecz od razu uruchamiany jest pewien z góry zdefiniowany program i tylko z tym programem możemy pracować. Zakończenie pracy z programem powoduje automatyczne zakończenie sesji.
        Program telnet ma różnorodne zastosowania. Bardzo często jest on wykorzystywany do komunikacji z katalogami bibliotecznymi. Setki takich katalogów jest dostępne jedynie przez bezpośrednie połączenie. Poza tym można również za pomocą telnetu uzyskać dostęp do usług takich jak:
  • Krajowy rozkład jazdy PKP
  • Szukanie adresów poczty elektronicznej w sieci
  • Szukanie plików w archiwach ogólnodostępnych
  • Gra wieloużytkowa


MAIN

JAK TO DZIAŁA?
WADY,ZALETY
ZASTOSOWANIE
HISTORIA
PROGRAMY
KONFIGURACJA
PODSUMOWANIE
AUTORZY
LINKI
INDEX
HTML Vadilator 2.1