Konfiguracja


Animacja we Flash'u

        Program uruchamiamy komendą: telnet adres gdzie adres jest adresem komputera, z którym chcemy się połączyć (tzw. komputer zdalny). Możemy użyć zarówno adresu symbolicznego - w postaci nazwy (np.delta.ilosop.ids.gda.pl) jak i numerycznego - IP (np.: 153.19.20.129).
        Po wydaniu komendy powinno zostać nawiązane połączenie między komputerem, na którym pracujemy (tzw. lokalnym) a komputerem zdalnym. Następnie komputer zdalny poprosi o podanie nazwy konta (login:) oraz hasła (password:), które nie będzie widoczne na ekranie podczas wpisywania. Po poprawnym zalogowaniu się możemy pracować na odległym komputerze jak na maszynie lokalnej (oczywiście tylko w trybie tekstowym).
        Telnet przeznaczony jest w zasadzie do pracy na własnym koncie. Istnieją jednak nieliczne komputery z dostępnymi kontami, na których można pracować bez konieczności podawania hasła. Konta te noszą zwykle nazwy "guest", "visitor", "anonymous" itp.
        Istnieją również komputery, które udostępniają konta do wykonywania jednej konkretnej usługi. Na takie konto można zalogować się bez hasła, lub hasło jest powszechnie znane, ale po uzyskaniu połączenia nie mamy dostępu do linii komend, lecz od razu uruchamiany jest określony program i tylko z nim możemy pracować. Zakończenie pracy z tym programem powoduje automatyczne zamknięcie sesji. Przykładem może tu być rozkład jazdy pociągów. Aby z niego skorzystać powinniśmy wydać komendę: telnet mars.pg.gda.pl - w ten sposób nawiązujemy połączenie z komputerem o nazwie mars.pg.gda.pl . Następnie musimy się zalogować; jako nazwę konta podajemy krj (skrót od nazwy: krajowy rozkład jazdy), natomiast jako hasło podajemy własny adres internetowy (np. fred@zeus.kul.lublin.pl). Dalej wykonujemy czynności wg opisu programu.
        Przez telnet możemy również przeglądać zasoby biblioteczne.

Sesja telnetu składa się z faz:
  • Wywołanie programu telnet.
  • Połączenie z wybranym komputerem.
  • Zalogowanie się na komputerze.
  • Zakończenie połączenia i wyjście z sesji telnet.
        Po wykonaniu pierwszych trzech czynności użytkownik może wykonywać prace tak jakby był fizycznie podłączony do komputera, z którym nawiązano łączność. Sesja telnet może pracować w dwóch trybach "input state" lub "command state". W trybie "command state" można wykonywać komendy właściwe tylko dla sesji telnet.

Komendy telnet


        W trybie komend telnet może wykonać następujące polecenia :
? (komenda) - wyświetla plik pomocy dotyczący całego programu klienta lub wyszczególnionej komendy.
open komputer (port) - nawiązuje połączenie z podanym komputerem; przyjmowanym domyślnie nr portu jest 23. Komputer może być określony za pomocą nazwy lub adresu internetowego.
close - kończy sesję Telnetu i przechodzi w tryb komend.
quit - kończy sesję Telnetu i wychodzi z programu.
mode typ - gdzie typ oznacza line lub char. Lokalny komputer pyta odległego, czy może wejść w podany tryb wysyłania (line - linia po linii, char - znak po znaku). Odległy komputer, w miarę możliwości, ustawia żądany tryb.
status - przedstawia status programu Telnet.
display (argument ...) - pokazuje wszystkie lub wybrane wartości ustawione przez set lub toggle.
send argument(y) - wysyła znaki specjalne do odległego komputera. Opis argumentów [escape, synch, brk, ip, ao, ayt, ac, el, ga, nop] można znaleźć w dokumentacji systemu (man telnet).
set argument wartość - ustala zmienne telnetu. Wartość off wyłącza funkcję związaną ze zmienną. Bieżące ustawienia zmiennych można zobaczyć komendą.
display. Można ustalić następujące zmienne: echo, escape, interrput, quit, flushoutput, erase, kill, eof, toglle.

Numery Portów


        W informacjach o rożnych usługach, z których można skorzystać przez telnet, czasami pojawia się informacja o "numerze portu", z którym trzeba się połączyć. Cóż to takiego? Otóż aby było możliwe równoczesne udostępnianie rożnych usług sieciowych (często na tym samym komputerze) i np. dane przesyłane w ramach sesji telnetowej nie pomieszały się z fragmentami obrazka "ściąganego" z serwera WWW, każde połączenie realizowane w protokole TCP/IP oprócz adresu docelowego komputera określa tzw. numer portu na tym komputerze, z którym będziemy się łączyć. Numer portu to jakby "telefon wewnętrzny" do programu - serwera danej usługi po nawiązaniu połączenia z danym komputerem. Każda standardowa usługa sieciowa ma przypisany sobie ustalony numer portu: np. standardowym portem dla telnetu jest 23, poczty elektronicznej - 25, FTP - 21 WWW - 80, Usenet news - 119 itp. Wszystkich numerów portów jest 65536, wiele z nich jest, zatem niewykorzystanych. Do któregoś z takich niewykorzystanych numerów portów można, zatem przypisać program udostępniający w sieci nasza własna, niestandardowa usługę. Jak jednak z takiej niestandardowej usługi skorzystać od strony klienta? Najprostszym sposobem jest tu właśnie telnet. Prawie każdy klient telnetu pozwala na jawne podanie innego niż standardowy numeru portu, z którym ma nastąpić połączenie. W ten sposób możemy korzystać z udostępnionych na danym komputerze nietypowych usług. Można oczywiście również wykorzystać telnet do połączenia z portem zarezerwowanym dla którejś z innych usług sieciowych: np. łącząc się z portem 25 na jakimś komputerze obsługującym pocztę elektroniczna uzyskujemy dostęp do systemu transportu poczty i możemy "zabawić się" w "ręczne", bez programu pocztowego, wysyłanie poczty elektronicznej, pracowicie wpisując treść listu wraz ze wszystkimi komendami i nagłówkami wymaganymi przez protokół SMTP. Nawiązując natomiast połączenie z portem 13 jakiegokolwiek komputera Unixowego uzyskamy informacje o aktualnym czasie systemowym na tym komputerze - port ten jest wykorzystywany do synchronizacji czasu miedzy komputerami w sieci.

Screen


        Wiele osób zostawia na koncie działające sesje tzw. screeny. Stosuje się to głównie na irc'u, jak dostaniemy opa, chcemy się rozłączyć, przyjść za dwie godzinki, zopować samego siebie i cieszyć się, że mamy małpkę przy nicku. Robimy to w taki sposób:
Piszemy: (oczywiście po każdej komendzie wciskamy ENTER - ten największy klawisz na klawiaturze :P )
screen
irc - uruchomi nam się domyślny unixowy klient IRC, i dalej komendy jak w mIRC-u.

Jest jeszcze kilka ( no może troche więcej ... :)) przydatnych funkcji konta shellowego. Kto by pomyślał, ale z poziomu shella można nawet poczte sprawdzić ?!? Nioooo nie ma co ... trochę techniki i człowiek się gubi :)))

mail - sprawdza pocztę.
www - uruchamia się Lynx - tekstowa linuxowa przeglądarka stron WWW.
ftp - klient FTP.
nn - newsy.

Teraz coś o plikach, katalogach i tych sprawach ... Podobnie, jak w DOS-ie można sobie katalog zrobić i powrzucać pliki do środka ... Zobaaaczmy ... Trochę tego jest, ale wybrałem same najważniejsze polecenia ...

ls - odpowiednik DOS'owego DIR - wyświetla zawartość bieżącego katalogu.
pwd - podaje ścieżkę dostępu i w ogóle gdzie jesteśmy.
cd [nazwakatalogu] - zmiana katalogu bieżącego - działa zarówno w górę ,jak i w dół.
cd .. - idzie poziom w górę.
cd / - katalog domowy.
mkdir [nazwakatalogu] - tworzy katalog na serwerze.
rmdir [nazwakatalogu] - usuwa pusty katalog.
rm [nazwapliku] - usuwa plik.
cp [plik1] [plik2] - kopiuje plik1 na plik2.

ql !!! To już wiemy co i jak z katalogami. Teraz zobaczymy, jak możemy wprowadzić bez żadnych ściągań na dysk ani podobnych kombinacji alpejskich zmiany w plikach bezpośrednio z poziomu serverka.
\ vi [nazwapliku] - edytor textowy, trochę skomplikowany.
pico [nazwapliku] - teeż edytor textowy, trochę prostrzy od powyższego, ale też nieco powikłany ...

A jeżeli nie wiemy, jak wykorzystać jakieś polecenie, to piszemy:

help [polecenie] - wyświetli nam się pomoc na temat danego polecenia.
man [polecenie] - wyświetla nam się strana z manuala, takiej jakby instrukcji obsługi Unixa, duużo czytania ...

Aha ! Zapomniałbym o najważniejszym. Jak już skończymy, to piszemy logout i już nas nie ma. Nie zapominajmy o tym, w przeciwnym razie administrator servera będzie miał pełne ręce robooty :))), a wtedy się może wkurzyć :((( ....

Przykładowa konfiguracja Netscape Navigator wersja 4.x


        Aby skonfigurować telnet w Netscape Navigator 4.x należy wybrać z menu opcje Edit/Preferences/Navigator/Application/telnet/URL:Telnet Protocol Potem wybrac opcje Edit i w polu Application wpisać ścieżkę do programu udostępniającego usługę telnet np.: \Windows\Telnet.exe


MAIN

JAK TO DZIAŁA?
WADY,ZALETY
ZASTOSOWANIE
HISTORIA
PROGRAMY
KONFIGURACJA
PODSUMOWANIE
AUTORZY
LINKI
INDEX
HTML Vadilator 2.1